Telefon İle Santralden Kapı Açma Kodu

Karel Ms48, Karel Ms38, Karel Ms26, Santralden Telefon İle Kapı Açma Kodu

Sistemde bulunan harici kontrol rölesinin kapı açma için kullanıldığı durumlarda role bağlantısını yaparak telefonunuzdan kapıyı açabilirsiniz.

Bu özellik için kullanılacak kod santral tipine ve kapasitesine göre farklı olabilir. Bu yüzden așağıdaki açıklamalarda bu fark dikkate alınmalıdır.

Kapı açmak için:

MS128 ve MS224 santralları ve her tür kapasitede esnek numaralama özelliği aktiflenmiș MS48 ve MS48-ISDN santralları için

Ahizeyi kaldırın ve dahili çevir sesini dinleyin

100 tușlayın

MS48 ISDN santralları için

Ahizeyi kaldırın ve dahili çevir sesini dinleyin

29 tușlayın

MS26 MS38-ISDN santralları için